LED Reklama

Základné informácie:

Outdoor LED Panely sú v súčasnej dobe jedným z najúčinnejších marketingových nástrojov a ponúkajú Vám skutočne obrovský priestor pre Vašu reklamu. Reklama je zobrazovaná na najmodernejších LED obrazovkách s rozmermi od 12 m2 do 50 m2, umiestnené sú vo výške 4 – 6 metrov, vysielací čas sa pohybuje okolo 16 hodín denne.

Ukážka videospotu:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5MHB-ZXlnWo

 

 

Možnosti zverejnenia reklamy máte v nasledovných miestach:

 • Bratislava (4x) -Areál Incheby, Križovatka na námestí SNP, Polus City Center, Eurovea
 • Trnava -Obchodné centrum MAX
 • Trenčín (2x) -Križovatka pri hoteli Tatra, Pešia Zóna
 • Žilina -Autobusová stanica
 • Ružomberok -Pešia zóna - OC Adria
 • Prešov -OC Max
 • Košice -OC Dargov
 • Michalovce -Križovatka – Štefániková 76
 • Snina -MsU Snina Budova SLSP(centrum SV)
 • Humenné -ul.Gorkého (centrum Humenného)
 • Prievidza -OC Korzo
 • Bánovce nad Bebravou -Námestie Ľudovíta Štúra

Popis a fotky jednotlivých obrazoviek si môžete pozrieť v našej prezentácii - LED Obrazovky.

Ukážka LED obrazoviek:

Ako to celé funguje?

Celé územie Slovenska je riadené centralizovane z Bratislavy cez internet, tj. v daný okamih môžeme vysielať rovnaký reklamný spot na celom území Slovenska. Každú LED obrazovku je však možné riadiť aj samostatne, tj. reklamu je možné ysielať tak na jednom ako aj na niekoľkých obrazovkách súčasne. Všetko záleží od samotného klienta. Ponúkame Vám fektívnu reklamu za rozumnú cenu...

Bežné podmienky zverejňovania reklamy:

 • Objednávky reklamy sú minimálne na jeden mesiac
 • Počet spotov/mesiac je bežne 2500 alebo 5000
 • Garantovaný počet opakovania jedného spotu je pri 2500 spotoch/mesiac – 1x za 12 minút, pri 5000 spotoch/mesiac 1x 6 minút
 • Štandardná dĺžka spotu je 10 sekúnd
 • Ďalšie dôležité informácie a benefity:
 • Reklamný spot si môže vytvoriť klient sám alebo mu ho navrhne naša spoločnosť
 • Možnosť neustálej aktualizácie spotu
 • Rotácia spotu podľa potreby klienta
 • Možnosť oslovenia potencionálnych klientov v danom regióne alebo celoslovensky
 • Možnosť nasadenia reklamy do 2 dní po zadaní vstupných informácií

Cenotvorba a podmienky zverejnenia reklamy:

Nakoľko každý klient môže mať o svojej reklame inú predstavu, ceny sú pre každého určované individuálne podľa požiadaviek klientov na reklamu.

Cenu ovplyvňujú nasledovné faktory:

 • Počet spotov/mesiac
 • Počet mesiacov prenájmu
 • Miesto/miesta zverejnenia reklamy
 • Rozsah kampane (1 obrazovka vs. Niekoľko obrazoviek vs. Celoslovenská kampaň)
 • Spot si tvorí zákazník sám alebo ho tvorí spoločnosť KVT
 • Prípadná predchádzajúca spolupráca

Kontakty:

Záverečné informácie:

Väčšina dospelých hovorí, že reklama na vonkajších obrazovkách ich vždy zaujme a považujú takýto typ reklamy za výnimočný a zábavný, a menej nudný ako tradičná a internetová reklama. Podľa prieskumov sa zistilo, že až 62% dospelých videlo posledných 12 esiacov reklamu na vonkajších obrazovkách, teda takmer rovnaké množstvo ako billboardy (66%), časopisy (67%) a noviny (63%). Podľa nižšie uvedeného grafu až 63% oslovených, ktorí videli vonkajšiu reklamu na obrazovkách sa vyjadrilo, že boli viac oslovení v porovnaní s 58% pri billboardoch, 57% pri časopisoch, 56% pri TV, 47% pri internete, 40% pri novinách, 30% pri rádiu a 10% pri
mobilných telefónoch.


Tešíme sa na spoluprácu